Možno aj vaša práca vyžaduje použitie určitých ochranných pomôcok, bez ktorých by boli vaše zdravie a bezpečnosť ohrozené. Viete však, za akých podmienok máte na ochranné pomôcky nárok a kedy sa o ne zamestnávateľ musí postarať?

Nie všetci zamestnávatelia si dôsledne plnia svoje povinnosti a môže sa stať, že v snahe ušetriť neposkytnú zamestnancom ochranné pomôcky tak, ako by mali. V takýchto prípadoch je dobré vedieť, kedy na ne máte nárok.

Čo teda hovorí zákon? 

Zamestnávateľom nariaďuje poskytnúť pracovníkom ochranné pracovné prostriedky, ak sú potrebné na ochranu ich života a zdravia pri danej práci. Zoznam prác aj konkrétnych ochranných prostriedkov, ktorých sa to týka, uvádza Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. v prílohe č. 3. Povinnosť poskytnúť ochranné prostriedky môže spĺňať aj práca, ktorá nie je uvedená na zozname, ak nemožno vylúčiť nebezpečenstvo alebo mu zamedziť inými prostriedkami.

Podľa zoznamu si môžete presne vyhľadať, či vaše povolanie zo zákona vyžaduje zabezpečenie ochrany hlavy, sluchu, zraku, dýchacieho ústrojenstva, horných alebo dolných končatín, trupu, kože či celého tela. Ak napríklad pracujete v chemickom priemysle, spĺňate takmer všetky vyššie spomenuté kategórie, no zrejme nemáte nárok na ochranu sluchu, ktorú vaša práca nevyžaduje.

 

Pracovný odev vs. ochranný pracovný prostriedok

Ochranné pomôcky vám musí zamestnávateľ poskytnúť automaticky bez toho, aby ste ho o to museli žiadať alebo ich vymáhať. Treba však rozlišovať medzi pojmami “pracovný odev” a “ochranný pracovný odev” alebo prostriedok. Bežný pracovný odev alebo uniforma totiž neslúži na bezprostrednú ochranu zdravia pri práci a je len na vôli zamestnávateľa, či ho svojim zamestnancom poskytne. Majiteľ reštaurácie napríklad nie je povinný zabezpečiť čašníkovi pracovnú obuv, rovnako ako riaditeľ banky nie je povinný zabezpečiť svojmu manažérovi oblek.

Zákon hovorí, že sám zamestnávateľ by mal poznať bezpečnostné riziká práce a pracoviska a podľa toho zvoliť správnu a účinnú ochranu. Tá by mala vyhovovať nielen pracovnému prostrediu, ale aj zdravotnému stavu zamestnancov a aby ich dostatočne chránila, mala by tiež mať správnu veľkosť. Úlohou zamestnávateľa je tiež určiť podmienky aj dobu používania ochranných prostriedkov, takže to, v akých konkrétnych prípadoch je nevyhnutné ich použiť (napr.: ochrana sluchu je nutná pri vŕtaní, no nie je potrebná pri skladaní súčiastok). Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť výmenu či opravu ochranných prostriedkov. 

Všetky ďalšie informácie sa dočítate v konkrétnom nariadení, prípadne kontaktuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. My vám radi pomôžeme už s výberom konkrétnych ochranných prostriedkov. :)