Riziko porezania na prvý pohľad hrozí len vašim horným končatinám, rovnako si však môžete poraniť dolné končatiny a iné časti tela vrátane tváre.

 

Náš tip – v našej ponuke nájdete nielen rukavice odolné proti porezaniu, ale aj ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré ochránia celé vaše telo.

Porezanie hrozí pracovníkom v profesionálnych prevádzkach aj komukoľvek inému, kto pracuje s ostrými predmetmi (vrátane papiera). Poďme si viac priblížiť riziko porezania ako z pohľadu profesionála, tak aj laika:

Porezanie v profesionálnych prevádzkach

Rezné poranenia a tržné rany sú bežné pracovné nehody. V skutočnosti tvoria asi 30 % všetkých úrazov na pracovisku rezné alebo tržné rany a približne 70 % z nich je na rukách alebo na prstoch.

Tieto poranenia môžu byť v podobe drobných odrenín vyžadujúcich si prvú pomoc až po vážne alebo život ohrozujúce poranenia – hlboké tržné rany alebo dokonca amputácie.

Náš tip – svoje horné končatiny chráňte nielen rukavicami. Ak manipulujete s ostrým predmetom – napríklad plechom – mal by byť pracovník vybavený rukavicami, ktoré spĺňajú normu odolnosti proti porezaniu a k tomu ideálne aj rukávnikmi chrániacimi predlaktie. Ostré predmety prinášajú aj riziko porezania celého predlaktia, nielen dlane a prstov.

 

Ako sa pracovníci môžu zraniť?

K porezaniu alebo tržnej rane môže prísť pri práci mnohými spôsobmi. Pracovník použije poškodený pracovný nástroj, alebo nástroj v zlom stave. Svoju rolu môže zohrať tiež nesprávne osvetlenie, neporiadok a nečistoty, rovnako aj nedostatočné zaškolenie, príliš rýchla práca, nepoužitie správnych ochranných pomôcok a nerešpektovanie bezpečnostných postupov.

Náš tip – aj taká maličkosť ako je porezanie sa kancelárskym papierom je považované za pracovný úraz a je potrebné ho uviesť do knihy úrazov. V prípade nedostatočného ošetrenia hrozí aj v prípade takéhoto úrazu zapálenie rany, v najhoršom prípade až amputácia prstu. Nepodceňujte žiadne rezné poranenie.

 

Zamestnávatelia musia udržiavať zamestnancov v bezpečí

Zamestnávatelia musia zaviesť pracovné postupy k identifikácii a riadeniu vystavenia pracovníkov rizikám porezania a tržných rán.

Najúčinnejším postupom je riziku porezania rovno preventívne predchádzať. Ak máte možnosť nahradiť nebezpečnú činnosť robotickou prácou, využite ju. Rovnako tak je možné riziko odstrániť z prevádzky úplne. Ak sú tieto možnosti eliminácie rizika porezania príliš nákladné, je nutné použiť adekvátnu ochranu prostredníctvo OOPP – chrániť človeka pred porezaním.

 

Ako sa chrániť, ak nie je možné riziko eliminovať?

V priebehu rezania sa uistite, že je náradie vždy bezpečné, v spôsobilom stave a nikdy nedržte rezaný predmet v ruke.

 • Ruku pri rezaní udržujte mimo dráhu rezu.
 • Zaistite aby boli čepele ostré – tupé čepele vyžadujú použitie väčšej sily, pričom sa zvyšuje riziko nehody.
 • Noste nevyhnutné OOPP, vrátane okuliarov, rukavíc a rukávnikov proti porezaniu.
 • Nikdy nepoužívajte rezací kotúč ako skrutkovač, páčidlo alebo sekáčik.
 • Nenechávajte odokryté čepele bez dozoru, ak náradie nepoužívate, udržiavajte ich s čepeľami v uzatvorenej polohe.
 • Nerežte čepeľou nič proti telu.
 • Pre rezacie a ďalšie ostré nástroje používajte samostatný priečinok.
 • Dodržiavajte štandardizované pracovné predpisy.

Náš tip – OOPP chráni len pred náhodným – jednorazovým porezaním, akonáhle je ochrana raz prerezaná (produkt je poškodený), je potrebné ochranný prostriedok nahradiť.

 

Poraniť sa ostrým predmetom doma, tiež nie je žiadny problém

Drobné poranenia ostrým predmetom je najčastejšia nehoda, ktorá sa stáva. Nemusí sa jednať hneď o reznú ranu, ale aj drobné odreniny a povrchové pomliaždeniny a porezania. Nejedná sa o život ohrozujúce poranenia, stačí aj domáce ošetrenie.

Podobné zranenia spôsobujú:

 • Odlamovacie nože
 • Kuchynské nože
 • Papier a kartón
 • Regáli a ďalšie predmety z tenkého plechu
 • Práce so sklenenou vatou

Náš tip – vážnejšie zranenia môžu vzniknúť pri práci s reťazovou pílou, krovinorezom, kosačkou, kosou. Pri podobných činnostiach je vhodné sa chrániť OOPP podobne ako profesionálny pracovník.

Ako znížiť riziko porezania v bežnom živote?

Vždy sa riadiť návodom daného pristroja – v každom návode je uvedené, ako sa k nástroju chovať a používať ho (napríklad v prípade reťazovej píly je zakázané používať prístroj nad úrovňou srdca)

 • Opatrnosť – dodržiavať pravidlá
 • Dodržiavať ochranné zóne pri použití zariadenia
 • Využitie OOPP

Žiadny domáci kuchár nie je profesionálom a hrozí mu občasné porezanie prstov alebo dlane. Aj v takej chvíli sa môže chrániť využívaním rukavíc odolných proti porezaniu, ktoré vás pri práci nijako neobmedzujú.

Náš tip – odolné proti rezné OOPP je často účinné nielen proti porezaniu ale aj prepichnutiu

Na akom princípe spočíva ochrana odolných proti rezných pracovných prostriedkov?

V odevoch, rukaviciach aj obuvi sa opakuje podobný princíp. Na vrstvu vrchného materiálu – látku, kožu alebo membránu ihneď nadväzuje druhá vrstva niekoľkých kilometrov textílie, ktorá má jedinú úlohu. Začne sa z rukavíc, topánok alebo oblečenia uvoľňovať a udusí alebo upchá reťazovú pílu, uhlovú brúsku a pod. Kilometre tkaniny sa namotajú na rezacie zariadenie a to sa okamžite upchá.