FAQ

.

Ako už z názvu multinormné vyplýva, jedná sa o pracovné (ochranné) odevy, ktorý plnia viacero funkcií a noriem naraz. 

.

O špeciálnych pracovných odevoch rozprávame vtedy ak sa zameriavame na pracovné ochranné odevy, ktorých hlavnou úlohou je nielen chrániť telo voči znečisteniu pri práci, ale aj ochrániť užívateľa voči niektorému z vyššie uvedených rizík.

.

Ochranný overal sa používa pri pracovných činnostiach kde dochádza k pôsobeniu viacerých faktorov predstavujúcich riziko pre zamestnanca. Jedná sa o ochranu proti kvapalným chemikáliám,  proti tuhým časticiam, proti kvapalným aerosólom, ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom, ochrana proti statickej elektrine a ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami.

.

Jednoduchá odpoveď na túto otázku sú ochranné odevy biele. Súčasné trendy však z ochranných pracovných odevov vytvorili, akési módne trendy a v odvetviach ako je gastro a zdravotníctvo to platí dvojnásobne.

.

HI-VIS je skratka od anglické výrazu High Visibility (Vysoká viditeľnosť), taktiež sa môžeme stretnúť s pojmom výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie.

.

V mokrých prevádzkach, alebo za daždivého a nepriaznivého počasia v exteriéri nám ochranu poskytnú odevy, ktoré by mali byť certifikované normou STN EN 343.

.

Pri výbere pracovných odevov pre prácu v mraziarňach a chladiarňach kde dochádza k umelému podchladeniu prostredia a teplota je nižšia ako - 5°C je vyhovujúci odev v zmysle STN EN 342. STN EN 14058 špecifikuje ochranné pracovné odevy v podmienkach vonkajšieho chladného (-5°C) pracovného prostredia napr. v stavebníctve, ale aj v interiéri napr. v potravinárstve.

.

Tepelné ohrozenie vzniká aj pri procese zvárania, preto je nutné chrániť zvárača proti rozstreku roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s plameňom a pred UV žiarením použitím pracovného odevu v zmysle STN EN ISO 11611.

.

K tepelnému ohrozeniu môže dôjsť pri priamom kontakte s otvoreným plameňom alebo kontakte s horúcim a chladnými predmetmi, resp. všade tam kde sa pociťuje vplyv nadmerného tepla alebo chladu, napr. pri práci v chladiarňach a mraziarňach, či v exteriéri.

.

Pod mechanickým ohrozením rozumieme práce s drsnými, špicatými a ostrými predmetmi, práce na strojových zariadeniach, práce s ručným náradím, otryskávanie, práca s krovinorezom s motorovou reťazovou pílou ,  pri ťažbe a úprave nerastov, v poľnohospodárstve, drevospracujúcom priemysle práca a iných priemyselných odvetviach.

.

Výber pracovných (ochranných) odevov by mal podliehať dôkladnej analýze rizík pracovného prostredia, v ktorom zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť. Pôsobiť môžu naňho napr. mechanické, chemické, biologické riziká, teplo, chlad, vlhkosť či elektrické napätie, statická elektrina  a iné.

.

Pracovný resp. ochranný odev (blúzy, nohavice, tričká, vesty, kabáty, plášte, ochranné overaly a iné) sú určené na zabránenie priameho kontaktu tela s nebezpečenstvom.