Tepelné ohrozenie vzniká aj pri procese zvárania, preto je nutné chrániť zvárača proti rozstreku roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s plameňom a pred UV žiarením použitím pracovného odevu v zmysle STN EN ISO 11611.

Kde použitá látka spomaľuje horenie, zamedzuje jej odkvapkávaniu, či dohorievaniu. Taktiež je použiť ochranné prvky ako sú kožené zástery (LASCAR), rukávniky (OSORNO, RECLUS) a zváračské kamaše (TACORA), ktoré sú certifikované v zmysle vyššie uvedenej normy.