Pod mechanickým ohrozením rozumieme práce s drsnými, špicatými a ostrými predmetmi, práce na strojových zariadeniach, práce s ručným náradím, otryskávanie, práca s krovinorezom s motorovou reťazovou pílou ,  pri ťažbe a úprave nerastov, v poľnohospodárstve, drevospracujúcom priemysle práca a iných priemyselných odvetviach.

Napríklad pri práci s ručnou (motorovou) reťazou pílou je nutné použiť pracovný (ochranný) odev v zmysle EN 381 (STN EN ISO 11393). Takýto pracovný (ochranný) odev obsahuje špeciálny druh tkaniny, ktorá dokáže zaniesť rezný mechanizmus ručnej motorovej píly, a tým zablokuje pohyb reťaze. Sú to odevy CERVA SIP PROTECTION (protiporézne bundy SIP 1XSK, SIP 1RJ1, SIP 1RK1;  protiporézne nohavice SIP 1XSP, SIP 1RP1, SIP 1RG1) alebo obľúbený CERVA PLUTO SET.