K tepelnému ohrozeniu môže dôjsť pri priamom kontakte s otvoreným plameňom alebo kontakte s horúcim a chladnými predmetmi, resp. všade tam kde sa pociťuje vplyv nadmerného tepla alebo chladu, napr. pri práci v chladiarňach a mraziarňach, či v exteriéri.

Pri ochrane voči teplu resp. plameňu  v zmysle STN EN ISO 14116 sa používajú ochranné odevy vyrobené z materiálov tak, aby v prípade možných malých vzplanutí plameňa obmedzili resp. zamedzili jeho šírenie a tým ochránia užívateľa pred popáleninami a inými poraneniami vyplývajúcich z pôsobenia priameho plameňa. Tieto podmienky spĺňajú napr. odevy CERVA SIOEN: BELTANE 2690A, BORGER 2689A, SENRA 494A, ELTOW HI-VIS 318A, WINSELER 3073, GLADSTONE 5729, DUFFEL 3074, EKOFISK 5806, ELLISTON 7219, RIDLEY 7218, WATSON 7221, WELLSFORD 4691, TOBADO 7690.

Ak dochádza vo výrobnom procese k vystaveniu zamestnancov vysokým teplotám je potrebné ich ochrániť odevmi chrániacich voči teplu v priestore a priamemu plameňu STN EN ISO 11612 rozdelených do nasledovných kategórií:

                A – obmedzené šírenie plameňa (A1-A2)

                B – konvečné teplo (B1-B3)

                C – sálavé teplo (C1-C4)

                D – rozstrek roztaveného hliníka (D1-D3)

                E – rozstrek roztaveného železa (E1-E3)

                F – kontaktné teplo (F1-F3)

Popri každej kategórii týchto pracovných ochranných odevov sú uvedené  aj výkonnostné úrovne od 1 do 4 (maximálna úroveň). Čím vyššia výkonnostná úroveň, tým vyšší je ochranný účinok. Sú to devy CERVA VEKTOR: BOGOTA,  KAIRO CERVA SIOEN: TOBADO 7690, ELTOW HI-VIS 318A CERVA: COEN