O špeciálnych pracovných odevoch rozprávame vtedy ak sa zameriavame na pracovné ochranné odevy, ktorých hlavnou úlohou je nielen chrániť telo voči znečisteniu pri práci, ale aj ochrániť užívateľa voči niektorému z vyššie uvedených rizík.

Typické pre túto skupinu sú odevy pre pilčíkov (PLUTO, SIP), odevy pre zváračov (LASCAR, OSORNO, RECLUS, TACORA), zásahové odevy pre hasičov (VEKTOR-13/FB), antistatické odevy použiteľné vo výbušnom prostredí (BOGOTA, KAIRO, COEN) alebo odevy chrániace pred tepelným ohrozením elektrickým oblúkom (KAIRO).