Ochranný overal sa používa pri pracovných činnostiach kde dochádza k pôsobeniu viacerých faktorov predstavujúcich riziko pre zamestnanca. Jedná sa o ochranu proti kvapalným chemikáliám,  proti tuhým časticiam, proti kvapalným aerosólom, ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom, ochrana proti statickej elektrine a ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami.

Zväčša sa jedná o kombináciu niektorých z vyššie uvedených faktorov. Na základe toho o akú kombináciu faktorov sa jedná poznáme rôzne typy ochranných overalov:

Typ 1 – nepriedušne hermeticky uzatvorený overal s celou ochranou tela vrátane rúk, nôh, hlavy s dýchacím ústrojenstvom umiestneným vo vnútri

Typ 2 –  nie je úplne hermeticky uzatvorený voči ostatnému prostrediu s dýchacím prístrojom umiestneným von

Typ 3 – odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči kvapalinám medzi jednotlivými časťami odevu

Typ 4 – odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči rozstreku medzi jednotlivými časťami odevu (napr. pri aplikácii pestcídov)

Typ 5 – ochrana celého tela voči vzduchom šíriacim sa tuhým  časticiam

Typ 6 –  odev chrániaci voči chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám

Skupinu overal našich produktov tvoria najmä overaly: CHEMSAFE, TYVEK a TYCHEM.